Teknikk & tips - Garanti

Våre vinduer og dører er CE godkjente og oppfyller de nyeste energikravene

Vi produserer vinduer og dører i god kvalitet, de blir levert direkte fra fabrikk til våre kunder, Sparevinduer har over 11 års erfaring som nettbutikk. 

Utover vår normale 5 års garanti i henhold til våre handelsbetingelser, tilbyr vi utvidet garanti på ekstra 5 år, så den samlede garantiperioden er 10 år på produkter i fabrikksmalt impregnert furu, tre/alu og PVC.

Overstående gjelder på ordre bestilt etter den 17. Mars 2015 (dvs. ordre bestilt før den 17. Mars 2015 er dekket av vår standard 5 års garanti.)

Se alle garanti betingelser og resultatbeskrivelse

Utvidet 10 års garanti gjelder for:

Fabrikksmalte vinduer og dører produsert i impregnert furu, tre/alu og PVC.

 

Følgende betingelser er gjeldene for 10 års garanti:

 1. Garantien dekker materiale – og produksjonsfeil og betyr at du får utbedret fabrikasjons- og/eller materialfeil inntil 10 år etter at produktene er kjøpt- Produktet anses for kjøpt på det tidspunkt ordren er akseptert, og ikke først når leveringen finner sted.
 2. Ved bruk av garantien er du forpliktet til å reklamere i rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
 3. Reklamasjonen skal skje skriftlig med nødvendig dokumentasjon av skaden, samt kopi av din ordrebekreftelse.
 4. Det er en forutsetning at kjøpet kan dokumenteres i form av en kopi av ordrebekreftelsen, det er kundes ansvar alene å ha den nødvendige dokumentasjon.
 5. Garantien dekker så lenge produktene befinner seg i Norge.
 6. Optilook loftsvinduer er unntatt fra den utvide garantien.

Følgene betingelser er gjeldene for utbedring/ombytning:

 1. Sparevinduer utbedrer feilen ved å levere et erstatningsprodukt eller foreta en reparasjon eller delvis utskiftning, såfremt det kan skje til en forsvarlig avhjelpning av feilen.
 2. Hvis det feilbeheftede produktet ikke lengre kan fremskaffes eller produseres uten vesentlig ulempe eller omkostninger er Sparevinduer berettiget til å levere et annet og tilsvarende produkt.
 3. Sparevinduer dekker ikke omkostninger til avmontering eller montering av erstatningsprodukt, samt eventuelt ekstra arbeid i forbindelse med ombygning/utbedring av skader eller varer.

 

Garantien dekker ikke:

 1. Skader og funksjonsproblemer som kan henføres til feil, manglende eller mangelfull montering og vedlikehold.
 2. Låsekasser, grep, håndtak, hengsler og beslag i vinduer og dører hvor skaden skyldes normal slitasje.
 3. Tettningsbånd og lister, som skal utskiftes grunnet normal slitasje og aldring.
 4. Overflatebehandling/malingen samt andre forhold som ikke er dekket av garanti eller reklamasjonsretten ifølge virksomhetens standard salgs- og leveringsbetingelser.
 5. Maling/overflatebehandlede produkter som ikke er løpende vedlikeholdt. Det henvises til den generelle vedlikeholds veiledning som følger med produktet samt vår resultatbeskrivelse. Det er kundes ansvar å sikre seg mottakelsen av disse dokumenter, som gratis kan hentes fra Sparevinduer sin hjemmeside eller ved kontakt til Sparevinduer.
 6. Materialfeil som skyldes særlige forhold som er inntruffet etter at produktet er levert.
 7. Produktet har vært utsatt for særlig og uhensiktsmessig ytre påvirkning som for eksempel andre bygningsdeler, ekspanderende skum, samt  unormale påvirkninger fra varme, kjemisk, fukt og klima.
 8. Feil eller mangler som kan henføres til feilaktig oppbevaring, transport, feilaktig montering av produktet.
 9. Skader ved inntrenging av vann ved innadgående dører.
 10. Produkter som er montert på særlige utsatte steder.
 11. Gardiner til takvinduer (takvindugardin Skylight) – her videre gir vi produsentens fabrikkgaranti som er 3 år.
 12. Optilook loftsvinduer – Her videre gir vi produsentens fabrikkgaranti som er 5 år.
 13. Revnede glass, da revnet glass normalt er et forsikringsspørsmål. Visuelle feil på glass som ikke står innenfor glass og fasadeforeningens regelverk. Visuelle feil på glass må reklameres på innen et år etter kjøp.