Vi tenker ansvarlig
i vår produksjon

Vår produksjon forbedres og justeres hele tiden, slik at våre vinduer og dører kan produseres med minst mulig belastning på klimaet og miljøet. Vi ser løpende på prosesser, maskiner og muligheter der vi kan skape forandring. Her kan du få et innblikk i noen av våre tanker og tiltak som vi gjør rundt vår produksjon og ansvarlighet.

Høy kvalitet
og lang levertid

Sortering
og gjenbruk

Fornybar
energi

Trygt fra
A til B

Pleie, reparere
og gjenbruke

Høy kvalitet og lang levetid – for å unngå unødvendig produksjon

Vi arbeider mot å ta valg som påvirker naturen minst mulig, uten å gå på kompromiss på kvalitet. Vårt tre kommer fra ansvarlig skogdrift og vårt design og kvalitet er langtidsholdbart.

Utover dette lever vi opp til krav til energi, isolering og u-verdi. Gode energivennlige vinduer og dører hjelper utover dette med å redusere dine energikostnader i forbindelse med oppvarming av ditt hjem.

Alt treet blir overflatebehandlet mot råte og sopp, med det riktige vedlikeholdet kan våre vinduer og dører holde i veldig, veldig mange år. Vi nøler ikke når det kommer til å gi deg opptil 12 års garanti på hele produktet. Hos oss er garanti ikke en ubehagelig overraskelse, les mer vår garanti her.

Sortering og gjenbruk

Når vi produserer nye vinduer og dører så arbeider vi målrettet på å ha så lite overskuddsmateriale som mulig. Det er fordi det er unødvendige resurser, samt at vi ønsker å holde omkostningene nede for å tilby deg kvalitet til laveste mulige pris.

Våre produksjonsmaskiner er innstilt til å minimere restavfall, uansett om det handler om rest-tre, overskuddsmaling eller aluminium.

Alt vårt restavfall blir sortert og gjenbrukt til produksjon, brukt til oppvarming, solgt til gjenbruk eller sendt til gjenbrukssortering. Dette gjelder glass, aluminium, tre, til og med vår overskuddsmaling blir renset og gjenbrukt.

Vi benytter utelukkende vannbasert maling, som med optimerte malerom kan redusere avfallet fra 18 liter overskuddsmaling til kun 1/4 liter.

Fornybar energi

All vi bruker av strøm på våre fabrikker blir produsert av fornybar energi. Varmen er også grønn, her blir blant annet vårt eget restmateriale som sagmugg og avkuttet tre benyttet.

Vi har også redusert og automatisert vårt strømforbruk. Alle lamper er LE, lyset er skrudd ned til et minimum i dagtimene. Utover automatisk lysstyring som skrur lyset opp ved behov. Lyset slukkes når produksjonene har pause.

Til produksjon av våre vinduer og dører benytter vi lavutslippsaluminiumet HYDRO REDUXA, som blir produsert med grønn energi, dermed slipper det ut mindre CO2.

Vi har alene ved å benytte lavutslippsaluminium kunne redusere CO2 utslippene fra aluminium med 53%. Les mer om HYDRO REUXA her.

Trygt fra A til B

For å kunne transportere vinduene og dørene trygt fra våre fabrikker, direkte hjem til deg, så er det nødvendig å pakke det forsvarlig for å unngå transportskader.

Dette er noe vi legger mange tanker i. Pallene, elementene blir festet med rest-tre, dermed kan det være at støttene på pallene ikke er pene å se på, men de gjør jobben.

Vi har en robot til å pakke plast rundt vinduene og dørene. Roboten kan redusere bruken av plast, da den kan pakke det veldig stramt inn, slik at den kun benyttes den absolutt nødvendige mengden. Vi arbeider målrettet mot å fylle alle våre lastebiler helt opp, slik at vi får redusert antall lastebiler på veiene mellom deg og våre fabrikker.

Lastebilene er pakket på den mest optimale og hensiktsmessige måten for å kunne kjøre en direkte vei, med minst mulig ompakking underveis. Dette er med på å redusere drivstoff-forbruk, samt redusere risikoen for transportskader som vil være unødvendige resurser.

Pleie, reparere og gjenbruke.

Våre vinduer og dører er produsert i høy kvalitet, med lang levetid. Vi anbefaler at du inspiserer dine produkter med jevne mellomrom, gir dem løpende vedlikehold kan du markant forlenge levetiden. Du kan lese våre gode råd til vedlikehold her.

Har du et vindu eller dør som må byttes. Så oppfordrer vi deg til å levere det til gjenbruksanlegg i ditt område, slik at det kan gjenbrukes til andre formål.

Kanskje du selv vil kunne benytte dine gamle vinduer i en ny sammenheng – f.eks. i et drivhus, en skillevegg eller en annen kreativ ide.

FN Bærekraftsmål

Hos Sparevinduer støtter vi de viktige punktene FN bærekraftsmål.

Vi har spesielt fokus på mål nr. 7 (bæredyktig energi), mål nr. 12 (Ansvarleg forbruk og produksjon), samt mål nr. 13 (Stoppe klimaendringane).

Bærekraftsmålene hjelper oss til å være ambisiøse og arbeide mot en mer bærekraftig og ansvarlig produksjon og utvikling. VI påtar oss medansvar som produsent og ønsker å støtte FNs Bærekraftsmål for bærekraftig utvikling.

Anerkjennende pris for den gode innsatsen

Vi har i 2023 vunnet prisen «Sustainability» fordi vi har flyttet oss i en ansvarlig og positiv retning med tanke på klima og miljø.

Det betyr blant annet:

  • 90% mindre Co2 utslipp pr vindu og dør, sammenlignet med 2020
  • Vi gjenbruker så mye rester som mulig til produksjon eller til oppvarming av fabrikkene
  • Alt av strøm på våre fabrikker kommer fra fornybar energikilder

Prisen er blitt utdelt av Inwido. Sparevinduer er en del av JABS Group som er eid av Inwido, Europas førende produsent av vinduer.

Vi er beviste på vårt ansvar i forbindelse med produksjonen vår.

Vi ønsker å være ambisiøse og har allerede beveget oss i en positiv retning og flere nye gode tiltak er på vei.

Vi ønsker å gjøre det bedre i fremtiden.

Har du spørsmål vedrørende våre dører og vinduer? Ta kontakt med våre rådgivere som er klare til å hjelpe deg.

Ønsker du å designe, finne eller er du bare nysgjerrig på våre produkter?

Du kan finne vårt store utvalg her: