Veiledning til utskifting av vinduer

Hvordan skifte vindu - kan man skifte vinduer selv? Hvor vanskelig er det, og hvor omfattende er et slikt "gjør det selv"-prosjekt egentlig? Og hva skal man være spesielt oppmerksom på?
Det er mange vurderinger og scenarier som skal tenkes igjennom før det er mulig å ta stilling til om man vil kaste seg ut i et slikt prosjekt.
Her kan du lære litt mer om hvordan du kan skifte vinduer selv. Så kan du selv vurdere om det skal være et "gjør-det-selv"-prosjekt eller om du heller vil benytte fagfolk.

Kjøp ekte energivinduer

Det kan være mange penger å spare ved utskifting av vinduer med nye og energiriktige vinduer. På grunn av energibesparelser vil investeringen vanligvis tjene seg inn i løpet av 2-3 år. Du gjør altså både miljøet og deg selv en tjeneste.

Oppmåling til nye vinduer

Korrekt oppmåling er en forutsetning for at utskiftingen av et vindu skal bli vellykket. Derfor er det viktig å sørge for grundig forarbeid og korrekt oppmåling. Ta en prat med din vindusleverandør hvis du er i tvil om hvordan du foretar en korrekt oppmåling. Se videoen eller les vår guide som viser deg hvordan du kan måle opp til nye vinduer og dører.

Når du har sikret deg at målene er korrekte, vinduene er bestilt og klar til montering, starter du med å avmontere de gamle vinduene.


Fjern det gamle vinduet

Når det gamle vinduet skal avmonteres, må det først fjernes fra rammen. Deretter sages bunnlisten i flere deler, slik at den er lett å få ut. Eventuelle skruer og spikre fjernes, og rammen kan nå brekkes av med et kubein.

Rengjør karmen ved å fjerne gammel isolasjon hele veien rundt karmen, slik at det blir plass til det nye vinduet.


1. Innsetting/montering av vinduer

Ved bytte av vinduer, følger du denne anvisningen for hvordan sette inn vindu. Den nye vindusrammen plasseres på avstandskiler (det skal være plass i sidene til isolasjon). Det skal være samme avstand mellom vindusrammen og murverket i både topp, bunn og sider. Bruk vaterpass for å sikre at vinduet er i vater før karmskruene monteres.

 

2. Plassering av karmskruer

Følg anvisningen for hvert enkelt element. Vanligvis leveres vinduet med en liten veiledning fra leverandøren. Produsentene kan ha forskjellige anvisninger for skruenes plassering.

Noen elementer kan også ha forborete huller, og da gir plasseringen seg selv. Det vanligste er imidlertid at skruene plasseres ca. en sjuendedel av karmens høyde fra hjørnene. Hvis karmen er mer enn 70 cm høy, vil det være nødvendig å plassere flere skruer for å sikre stabil fastholding av karmen. Hvis det ikke er noen prefabrikerte huller i elementet, bores det i karmen før skruene monteres. Plasser karmskruene så nært avstandskilene som mulig.

 

3. Festing av vinduet

Karmen skrus nå fast i muren i de øverste hjørnene ved hjelp av karmskruer. Deretter monteres rammen. Juster avstandskilene mellom karm og mur slik at avstanden mellom karm og ramme er lik. Karmen skrus nå endelig fast i muren.

 

4. Vinduet tettes

Når du monterer vinduer er det selvfølgelig viktig at vinduet er så tett som mulig, slik at varmen holdes inne og fukten ute. Derfor skal vinduet isoleres og fuges grundig.

Sørg for å være ekstra grundig når du isolerer for å unngå varmetap i hulrommet mellom vinduet og mursteinen. Legg derfor bakstopp i form av strimler av glassull i hulrommet, og deretter fugebånd hele veien rundt oppå isolasjonen. Til slutt etterfuges det med fugemasse/elastisk fuge. Husk at når det gjelder tre/alu-vinduer, legges fugen alltid på tredelen og ikke på aluminiumsprofilen. Dermed beholdes naturlig ventilasjon og du unngår at det danner seg fukt mellom tre og aluminium. 

 

Sette inn vindu? Veiledning for montering/skifte av vinduer

Skal du sette inn vindu selv? Følg anvisningene for utskifting/innsetting av vinduer her

Du kan også klikke nedenfor og se nærmere på vårt store utvalg av vinduer og dører. Vi har mange varer på lager, og hvis du ikke finner det du leter etter, er det mulighet for utforming etter egne mål og ønsker.