Nye vinduer og dører med
”grønnere aluminium”

Sparevinduer reduserer CO2 utslippene med 53% ved bruk av lavutslippsaluminium til produksjon av vinduer og dører. 

Vinduer og dører produsert med grønn energi

Takket være ny teknologi er det nå mulig å produsere aluminium til vinduer og dører med enda lavere CO2 utslipp. Hydro REDUXA er et lavutslippsaluminium som bliver fremstilt med bæredyktig energi, vann, vind og sol som gjør at det nå produseres renere aluminium enn noen gang før.

Hos Sparevinduer arbeider vi hver dag for å tenke ansvarlighet i vår produksjon, slik at vi sammen kan passe enda bedre på vårt samfunn. Et av de tiltak vi ha tatt er å produsere alle vinduer og dører i tre/alu med Hydro REDUXA aluminium, som har senket CO2 utslippene per kilo til under en fjerdedel av gjennomsnittet på verdensplan.

Utover produksjonen av tre/alu produkter bruker vi også aluminium i våre glasslister som kommer på alle de vinduer og dørene vi sender ut fra våre fabrikker uansett materiale. Vi kan derfor ikke unngå å benytte aluminium i våre produkter. Det betyr at det er viktig at aluminium vi benytter er produsert så ansvarlig som mulig.

53% redusering av CO2 utslippene ved bruk av REDUXA

Når vi hos Sparevinduer benytter Hydro REDUXA, som er et lavutslippsaluminium, reduserer vi CO2 utslippene med 53% for produksjonen av den aluminiumen vi bruker i forbindelse med produksjon av vinduer og dører. Det betyder grovt sagt at det slippes ut 2,468.98 tonn mindre CO2 årlig, kun fra våre produksjoner.

Hver dag produseres det mange nye byggematerialer, det koster ressurser, og produksjonen belaster klimaet og slipper ut CO2. Derfor er det viktig for oss som firma å optimere våre ressurser og spare hvor vi kan, slik at vi kan produsere vinduer og dører med et så lavt klimaavtrykk og så lang levetid som mulig. 

Vi kan ikke unngå å benytte aluminium, men vi kan velg den mest ansvarlige produserte aluminiumen til våre vinduer og dører.