Justering av dør ved montasje

Har du en dør som hekter i og som kan være vanskelig å åpne og lukke? En dør vil normalt ikke utvide seg, med mindre det kan trenge vann inn eller at malingen ikke er fullstendig. Er dette ikke tilfellet, vil du enkelt kunne justere din dør uten at du skal skjære eller høvle på døren. Du kan enkelt se hvor døren hekter i ved å kikke etter slitemerker på karmen eller dørterskelen. Les mer her og så hvordan du kan justere din dør uten å skjære eller høvle i døren.

Kontroll av dørmontering

Vi anbefaler at man alltid setter en skrue gjennom topphengslen og inn i veggen for å få et mest holdbart resultat over tid med tanke på feks hengende dør.

Åpnes dør ut over – står man på utsiden

  1. Sjekke kryssmålet – er det 100% likt? (bilde 1)
    Er kryssmål ikke 100 % likt, rettes det i monteringen av karmen

  2. Sjekke om der er lik avstand mellom ramme og karm hele veien rundt, slik at døren ikke lukkes skjevt inn i karmen (bilde 2)

    • Er det ikke det justeres dette med en hengslesvrider - Ø19 mm eller 22 mm (bilde 3)
  3. Stå på innsiden om døren åpnes ut. Åpen døren akkurat nok til du kan se en glipe av lys. Er lysglipen lik hele veien langs dørplaten? Eller treffer dørplaten i topp eller bunn først? Om den treffer i bunn eller topp først, rettes karmen ved å flytte karmen inn/ut i topp eller i bunn, alt etter hvor skjevheten er.

  4. Når døren er justert inn skal døren lett kunne lukkes og låses – Om punkt 1 til 3 er helt korrekt men døren over tid er blitt litt vanskelig å låse, smør lås og låsebeslag med WD40 eller lignende. Det bør man uansett gjøre hvert andre år.