Bli smartere på vinduets U-verdi og energibetegnelser

Det er mange penger å spare på å skifte til energivennlige vinduer, har du et eldre hus med de opprinnelige vinduene kan en forbedret u-verdi (vinduets varmetap) merkes godt på dine oppvarmingskostnader
Hvor effektive energivennlige vinduer er avhenger av vinduets evne til å begrense husets bruk av varme. Det kan enten gjøres ved å minimere u-verdien eller ved å øke mengden av sollys som kommer inn gjennom vinduet.

Betegnelser

Når du skal se nærmere på hvor energivennlige dine vinduer er skal du være oppmerksom på flere faktorer. Nedenfor kan du lese litt om de mest brukt betegnelsene innenfor energivinduer og hvilken betegnelse som er viktigst for deg og ditt prosjekt.


 

 

Vinduets energibalanse

Ew står for energibalansetallet. Energibalansen indikerer varmetap vs tilkommende varme. Det vil si forholdet mellom den energi som tapes gjennom oppvarmingsperioden og den energi som tilføres gratis fra solen. Energibalansen avhenger av hvor ditt hus er plassert. Om du setter et vindu ekstra på husets nordside vil det normalt ikke tilføres energi om vinteren. Om du derimot plasserer vinduet på husets sydside vil du ofte tilføre ekstra varme som kan erstatte dyrere oppvarmingskilder. Avhengig av hvilke vinduer du velger til din bolig vil Ew også være forskjellig. I Norge benyttes ikke Ew så mye, da de fleste fokuserer på U-verdien på vinduene eller dørene, men Ew kan være en god ide å ta med i din vurdering.

Vinduets U-verdi (Uw)

Vinduets isoleringsevne betegnes som U-verdi, man skiller mellom vinduets U-verdi og selve glassets u-verdi(Ug). U-verdien står for varmetapet, og beskriver hvor god isoleringsevne ditt vindu har. Kort sagt hvor mye varme som går gjennom vinduet. Jo lavere u-verdi tall du har, jo bedre er det for deg.

Eref verdi

Eref er ikke så mye brukt på markedet i dag, men kan være en god indikasjon for hva du skal velge. Eref er energibalansen av et referansevindu, det vil si at man ofte beregner ut ifra et referansevindu. I land som for eksempel Danmark benyttes Eref verdien mye, og der er referansevinduet på 123x148 cm uten sprosser og med utgangspunkt i produsentens standard glassvalg.


Skal jeg se på U-verdi eller Eref verdien?

Kort fortalt skal du se på U-verdien, da det er denne verdien kravene til isolering osv. er angitt som i regelverket. Selv om det er u-verdien man skal ta høyde for, kan det være en god ide å også ta en vurdering av Eref verdi. Har du et hus som er mye i skyggen vil du ikke få tilført mye ekstra varme fra solen, det er derfor ekstra viktig for deg å ha vinduer med best mulig isolering. Du vil da spare mest på å prioritere en lav U-verdi, som gir best isolering så varmen holder seg inne om vinteren.

Har du derimot et hus som er utsatt for mye sollys, kan du spare på å velge vinduer som best kan utnytte sollyset, du skal da være oppmerksom på vinduets Gw, som er solvarme som vinduet lukker inn i din bolig. På den måten oppnår du den beste mulige energibalansen. En positiv Ew-verdi betyr at det lukkes mer varme inn enn ut, det vil si at vinduet gir energi tilføring til boligens oppvarming.

 

 

 

TEK17 Krav

For nybygg i dag skal man ofte bygge etter TEK17 kravene, men om du har et restaureringsprosjekt kan det være andre krav til ditt bygg. Er du usikker på om du har krav og eventuelt hvilke krav du skal bygge etter vil vi anbefale deg å kontakte din kommune før du starter på prosjektet så du vet hvilken produkter du skal se etter om du er i tvil.


Om du ønsker nøyaktig utregnet u-verdi for dine ønskede elementer så send oss gjerne en mail, så får vi u-verdien nøyaktig utregnet fra fabrikken for dine ønskede elementer. Verdiene vi opplyser på hjemmesiden er, om ikke annet er spesifisert, Ug-verdien (U-verdi kun på glasset). Normalt er kravene spesifisert til U-verdi på hele elementet.

Hos Sparevinduer benytter vi som standard energivinduer som ikke bare har en god isoleringsevne, men som også tillater at solvarme kommer inn.

Vi kan tilby energisprosser som har den fordelen at de ikke fysisk deler opp glasset som tradisjonelle gjennomgående sprosser gjør. Så ved bruk av våre pålimte energisprosser kan du bevare glassets gode isoleringsevne uansett om du ønsker å ha vinduer med eller uten sprosser. På den måten går du ikke på kompromiss med utseende og vinduets isolering.


De mest brukte betegnelsene du bør kjenne:


Priseksempler

Få et overblikk på hvor mye det kan koste å skifte vinduer og dører i din bolig. Vi har laget 4 priseksempler fra tidstypiske boliger. Finn en bolig som kan sammenlignes med din og se prisen for vinduer og dører til den valgte materialtypen. Prisene er basert på de mest populære størrelsene og valgene.