VAREN ER LAGT I DIN HANDLEKURV

Rømningsåpning - verdt å vite om lovkravene

Som sikkerhet i hjemmet ditt skal alle boliger i dag ha minst en rømningsvei som fører deg direkte ut av boligen. Der er forskjellige krav til en godkjent rømningsvei alt avhengig av boligens størrelse og antall etasjer. I tillegg er det også avgjørende når boligen din er bygget, da kravet til rømningsveier har endret seg i løpet av årene. Du skal derfor forholde deg til byggeåret for din bolig, samt de reglene som var gjeldende på det pågjeldende tidspunktet.

Se hvilke regler som gjelder for din bolig.

Enebolig på et plan

Hvis du bor i enebolig med en enkel etasje skal det kun være en utgang til bakkeplan. Her er det ofte inngangsdøren som fungerer som rømningsvei.

 


Enebolig eller leiligheter med flere plan

Bor du i en bolig med flere etasjer må du foruten en hoved-rømningsvei ha flere alternative utganger i tillegg. Det skal være mulig å flykte fra brann fra alle boligens etasjer. Dette kan være et vindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp.

Leilighet på et plan

Her er det litt forskjellige regler gjeldende alt etter hvilken etasje leiligheten din befinner seg på. Bor du i leilighet med bare en enkel etasje som du oppholder deg på, skal du kun ha utgang til bakkeplan eller en rømningskorridor med to uavhengige rømningstrapper som gir deg adgang til det fri.

I noen tilfeller med en enkel rømningsvei må bygningen leve opp til spesielle tekniske krav som kan forhindre røyken i å spre seg til hovedtrappen.

Bor du i en nyere boligblokk med sprinkleranlegg, kan du nøyes med en enkelt fluktvei ut til en felles rømningstrapp som har adgang til det fri. I disse tilfellene må leiligheten din ha et rømningsvindu (se kravene for vinduet lengre nede) eller en branntrapp som gir adgang til det fri.

Krav til rømningsvindu

 

En redningsåpning er, utenom hoveddøren, oftest vinduer i en yttervegg. Her er det noen særlige minimumsmål som skal overholdes for at du kan benytte vinduet som rømningsvei. For å oppfylle lovkravene skal redningsåpningen din ha en fri høyde og bredde på minimum 1,5 meter til sammen. I tillegg er det krav om at høyden skal være minimum 0,6 m og bredden minimum 0,5 m. for at det er mulig for en fullvoksen person at komme ut av vinduet. Vinduet kan dessuten som maksimum plasseres 1.2 meter over gulvet.