Teknikk & tips - Åpningsretninger

Her kan du se hvilken vei din nye dør eller vindu skal åpne.

Åpningsretningen ses alltid fra den siden som døren åpner til (den siden hvor hengslene er).

Dører som slår ut, ses utenfra og dører som slår inn, ses innenfra.

Høyre ut = hengsler i høyre side, sett utenfra (HU)

Venstre ut = hengsler i venstre side, sett utenfra (VU)

Høyre inn = hengsler i høyre side, sett innenfra (HI)

Venstre inn = henglser i venstre side, sett innenfra (VI)

For dobbeltdører gjelder samme prinsipp. Det er den døren som åpner først som bestemmer åpningsretningen. F.eks. HU = høyre dør sett utenfra åpner først.

Høyre ut = hengsler i høyre side, sett utenfra (HU)

Venstre ut = hengsler i venstre side, sett utenfra (VU)

Høyre inn = hengsler i høyre side, sett innenfra (HI)

Venstre inn = henglser i venstre side, sett innenfra (VI)

På dobbeltdører som åpner innover eller dører som åpner innover og som er montert høyere opp enn første etasje gir vi ingen tetthetsgaranti. Uheldig kombinasjon av vind, vindrettning og regn/snø, kan forårsake gjennomtrening av vann.