Kvistfritt-tre

Alt tre har kvister, da kvisten er resten av grenene og kvisten går inn i treet. Til produksjon av vinduer og dører er det det en fordel, at treet ikke har mange og større kvister.

Furu som benyttes til Sparevinduers tre og tre/alu vinduer er fremstillet av kvalitetsoptimert furu hvor andelen av kvister er markant redusert. Teknikken som brukes heter fingerskjøtt tre hvor alle betydelige kvister skjæres bort. Etterfølgende blir treet limt sammen med en fingerskjøting - som flettede fingrer.


Skandinaviske skoger

Treet stammer fra saktevoksende skogsfuru fra skandinaviske skoger, primert fra Finland.
Jo mer sakte treet vokser, jo mindre luft er det i treet og holdbarheten og styrken økes betraktelig. Fingerskjøting er derfor en stor fordel når det benyttes til vinduer og dører.

Fordeler ved å velge kvistfri furu

Til dels økes treets holdbarhet og til dels slipper man for de større kvister i treet. Tre med kvister i vil innenfor en kort periode, og spesielt om sommeren, begynne å skille ut kvae og etterlate overflaten med stygge gule skjolder og flekker. Mindre kvister vil i seg selv ikke forringe holdbarheten, hvis det er snakk om friske kvister og ikke døde kvister.

Bemerk at det i karmen som ses ut mot veggen kan forekomme mindre kvister. Når fingerskjøtingen er malt, kan man som regel kun se den hvis man nærstuderer elementet.